page.php

За Волан 98

“Волан 98” ООД е създадена през 1998 г. като е специализирана в сферата на строителството и по-специално изкопни и транспортни услуги.Фирмата е изградила собствена жилищна сграда с магазини и офис на компанията. Автопаркът на Волан 98 се намира в “Витоша – ВЕЦ Симеоново” (под фирма “Рапид” на Околовръстен път) и е разположен върху собствен терен. В бъдещите планове на фирмата влиза изграждането на нови сгради, разширяване и обновяване на автопарка.
Не на последно място Волан 98 държи на високото ниво на персонала, който е изграден от доказани инженери, силно мотивирани и амбициозни администратори и от високо квалифицирани и надеждни шофьори и машинисти.
Фирмата не е чужда и на обществените интереси като активно участва в екологичната и социална политика на община “Младост”.

“Волан 98” ООД е работила на редица обекти, по-важните от които са:

  • корекция на “Суха река”;
  • дига “Нови Искър”;
  • хотелски комплекс “Царско село”;
  • корекция и изграждане на дига на Костинбродската река

Фирмата има тесни професионални контакти и е основен подизпълнител на:  “Вълканов и Миланов” ООД, “Крит” ЕООД, “Пит Къмпани” ЕООД, “Контракт сити” ООД, “Опал 94” АД, “Поларис Билдинг” ООД, “Балкански 2000” ООД и др.